Zoner Photo Studio X Příklady z praxe – obrázky ke stažení

Instrukce
k použití obrázků pro procvičení postupů uváděných v publikaci
Zoner Photo Studio X Příklady z praxe Fotografování – kompozice – úpravy,
kterou vydalo vydavatelství Zoner Press, ISBN 978-80-7413-588-0.

Obrázky jsou umístěny v souboru obr_ke_stažení.zip, který je chráněn heslem.
Otevřením souboru ZIP berete na vědomí, souhlasíte s dále uvedenými podmínkami a zavazujete se je dodržovat:

– Obrázky jsou autorská díla a vztahují se na ně majetková a autorská práva příslušných fotografů podle autorského zákona.
– Obrázky jsou určeny a lze je použít pouze pro procvičení postupů dle výše uvedené knihy.
– Obrázky, ani jejich úpravy nelze publikovat, ani tiskem, ani elektronicky a ani žádným jiným způsobem, nelze je sdílet nebo poskytovat jakýmkoli způsobem třetím osobám.
– Obrázky nesmějí být umístěny v žádné databázi, galerii nebo v úložišti, které by mohlo být dostupné jakékoli třetí osobě.
– V případě, že chcete s obrázky zacházet jiným, než povoleným způsobem, je nutné obstarat si předem písemný souhlas fotografa (držitele majetkových a autorských práv). V takovém případě se obraťte se žádostí, ve které bude uveden účel použití obrázku, na vydavatelství Zoner Press, kterému jsou známa jména fotografů a které fotografy osloví. Bez souhlasu fotografa (držitele majetkových a autorských práv) není dovoleno obrázky použít jinak, než jak to dovolují tyto instrukce.
– Porušení těchto podmínek pro použití obrázků je porušením autorského zákona.

Pokud s výše uvedenými podmínkami nesouhlasíte, neotevírejte soubor ZRK2324-Obrazky-ke-stazeni.

Stáhnutí souboru je to považováno za vyslovení souhlasu s výše uvedenými podmínkami použití obrázků.

V případě problémů se obraťte na vydavatelství Zoner Press kontaktní e-mailová adresa knihy@zoner.cz.

 

  Kontaktní informace

  Zoner Press

  Zoner Press

  ZONER software, a.s.

  Nové sady 18

  602 00 Brno

  knihy@zoner.cz

  tel: 532 190 883

  Hosting zajišťuje CZECHIA.COM. Powered by inShop. SSL certifikáty pro domény.