Zoner Photo Studio X – Příklady z praxe – BONUS

Instrukce
k otevření a použití Bonusového PDF k publikaci
Zoner Photo Studio X Příklady z praxe Fotografování – kompozice – úpravy,
kterou vydalo vydavatelství Zoner Press, ISBN 978-80-7413-588-0.

Bonusové PDF je umístěno v souboru PDF_BONUS_02.zip, který je chráněn heslem.
Otevřením souboru ZIP berete na vědomí, souhlasíte s dále uvedenými podmínkami a zavazujete se je dodržovat:

– Bonusové PDF je autorským dílem a vztahují se na ně majetková a autorská práva příslušných autorů podle autorského zákona.

– Bonusové PDF je určeno pouze a výhradně jako doprovodný materiál k výše uvedené publikaci Zoner Photo Studio X Příklady z praxe Fotografování – kompozice – úpravy, kterou vydalo vydavatelství Zoner Press, ISBN 978-80-7413-588-0.

– V případě, že jste nezakoupili výše uvedenou publikaci Zoner Photo Studio X Příklady z praxe Fotografování – kompozice – úpravy, kterou vydalo vydavatelství Zoner Press, ISBN 978-80-7413-588-0, nejste oprávněni používat Bonusové PDF.

– Toto PDF, ani žádnou jeho část nelze publikovat, ani tiskem, ani elektronicky a ani žádným jiným způsobem, nelze je sdílet nebo poskytovat jakýmkoli způsobem třetím osobám.

– Toto PDF, ani žádná jeho část nesmí být umístěny v žádné databázi, galerii nebo v úložišti, které by mohlo být dostupné jakékoli třetí osobě.

– V případě, že chcete s obsahem PDF zacházet jiným, než povoleným způsobem, je nutné obstarat si předem písemný souhlas držitele majetkových a autorských práv. V takovém případě se obraťte se žádostí, ve které bude uveden účel použití Bonusového PDF, na vydavatelství Zoner Press, které autora osloví. Je možné se přímo obrátit na autora Bonusového PDF Pavla Kristiána, pavel.kristián@pakpak.cz. Bez předchozího písemného souhlasu autora (držitele majetkových a autorských práv) není dovoleno toto PDF ani jeho část použít jinak, než jak to dovolují tyto instrukce.

– Porušení těchto podmínek pro použití Bonusového PDF je porušením autorského zákona.

Pokud s výše uvedenými podmínkami nesouhlasíte, neotevírejte soubor BONUS_PDF_02.zip.

Soubor BONUS_PDF_02.zip je chráněn heslem. Pokud použijete heslo pro otevření souboru, je to považováno za vyslovení souhlasu s výše uvedenými podmínkami použití Bonusového PDF.

Před použitím hesla se seznamte s výše uvedenými podmínkami. Heslo velkými písmeny pro otevření souboru PDF_BONUS_02.zip je BONUS2023

V případě problémů se obraťte na vydavatelství Zoner Press kontaktní e-mailová adresa knihy@zoner.cz.

  Bonus pro čtenáře

  Kontaktní informace

  Zoner Press

  Zoner Press

  ZONER software, a.s.

  Nové sady 18

  602 00 Brno

  knihy@zoner.cz

  tel: 532 190 883

  Hosting zajišťuje CZECHIA.COM. Powered by inShop. SSL certifikáty pro domény.